Flovers Hat / Plaj Ultimate Frizbi Turnuvası
Ağustos 23, 2016
Show all

WFDF Ultimate Kuralları 2013

WFDF Ultimate Kuralları 2013

“WFDF Ultimate Kuralları Komitesi” tarafından yayınlanan ve 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanan resmi sürüm

 1. Oyunun Ruhu (Spirit of the Game)
 2. Oyun Sahası
 3. Ekipman
 4. Sayı, Gol ve Oyun
 5. Takımlar
 6. Oyuna Başlama
 7. Başlama Atışı / The Pull
 8. Diskin Durumu
 9. Durma / Stall Sayımı
 10. Kontrol / The Check
 11. Sınır Dışı / Out-of-Bounds
 12. Tutucular ve Pozisyon Alma
 13. Disk Kayıpları / Turnovers
 14. Gol
 15. Faul ve İhlal Çağrıları
 16. Faul veya İhlal Çağrısından Sonra Devam Etme
 17. Fauller
 18. İhlaller / Infractions and Violations
 19. Duraklamalar
 20. Molalar

Tanımlar

Giriş

Ultimate 7 kişilik iki takımla ve bir disk ile oynanan bir spordur. Yaklaşık bir futbol sahası uzunluğunda ve futbol sahasının yarısı genişliğinde, iki ucunda sayı bölgelerinin (end zone) olduğu dikdörtgen bir saha üzerinde oynanır. Amaç; diski rakip sayı bölgesine ulaştırıp tutmaktır. Atıcı diskle koşamaz fakat istediği yönde takım arkadaşına pas atabilir. Pas ulaşmazsa disk el değiştirir ve diğer takım diski alıp diğer sayı bölgesine ulaşmaya çalışır. Oyunlar 17 sayı üzerinden ve maksimum 100 dakika olarak oynanır. Ultimate hakemsiz ve temassız bir oyundur. Oyunun Ruhu (The Spirit of The Game) oyunculara sahada nasıl davranmaları ve oyunu nasıl yönetmeleri konusunda rehberlik eder.

1. Oyunun Ruhu (Spirit of the Game)

1.1. Ultimate temassız ve hakemsiz bir spordur. Tüm oyuncular kuralları bilmekten ve uygulamaktan sorumludur. Ultimate, her oyuncu için Oyunun Ruhu’na dayalı bir sorumluluğu ve sportmenliği esas alır.

1.2. Oyunun Ruhu; hiçbir oyuncunun bilerek kuralları ihlal etmeyeceğine güvenen, bu yüzden sert cezaları olmayan, bundan ziyade “ihlal olmasaydı oyun muhtemel olarak nasıl devam ederdi?” düşüncesini gerçekleştirmeye dayalı bir yol izler.

1.3. Oyuncular her tür anlaşmazlıkta bir hakem görevi görüp özenli ve tarafsız davranmak durumundadır. Ayrıca oyuncular;

1.3.1. kuralları bilmeli;

1.3.2. adil ve objektif olmalı;

1.3.3. dürüst olmalı;

1.3.4. görüşlerini kısa ve net şekilde ifade edebilmeli;

1.3.5. rakiplerine konuşması için makul bir fırsat tanımalı;

1.3.6. saygılı bir dil kullanarak anlaşmazlıkları en kısa sürede çözmeli;

1.3.7. çağrı/call yapma konusunda tutarlı ve hassas davranmalı;

1.3.8. ancak ihlal oyunun akışını etkileyecekse ve bir fark oluşturacaksa çağrı/call yapmalıdırlar.

1.4. Oyuncular arasındaki saygı kesinlikle bozulmadan, oyunun eğlencesine zarar verilmeden ve karşılıklı mutabakat sağlanarak uygulanmış oyun kuralları çerçevesinde rekabetçi bir oyun teşvik edilir.

1.5. Aşağıdakiler Oyunun Ruhu’na iyi bazı örneklerdir:

1.5.1. Gereksiz veya hatalı çağrı yaptığı düşünülen takım arkadaşını uyarmak ve bilgilendirmek;

1.5.2. Yapılan çağrının gerekli olduğu konusunda tereddüde düşülürse çağrıyı geri çekmek;

1.5.3. İyi oyun karşısında rakibi tebrik etmek;

1.5.4. Rakibe kendini tanıtmak; ve

1.5.5. Anlaşmazlıklar karşısında doğru ve sakince tepki verip, provokasyona gelmemek.

1.6. Aşağıda listelenen eylemler Oynunun Ruhu’nun açık ihlalleridir ve tüm katılımcılar tarafından kaçınılması gerekir:

1.6.1. Tehlikeli oyun ve agresif tavır;

1.6.2. Bilerek faul veya bilerek kural ihlali yapmak;

1.6.3. Rakibini korkutmak veya aşağılamak;

1.6.4. Sayı sonrası saygısızca sevinmek;

1.6.5. Rakibinin yaptığı çağrı/call’a misilleme çağrı/call yapmak; ve

1.6.6. Rakip oyuncuyu yanıltacak şekilde seslenmek.

1.7. Takımlar; Oyunun Ruhu’nun koruyucularıdır, ve:

1.7.1. oyuncularına kuralları öğretmek ve iyi bir oyun ruhu/tavır yansıtmaktan sorumludur;

1.7.2. oyuncularını kötü oyun ruhuyla/tavırla ilgili disipline etmelidir; ve

1.7.3. diğer takımlara oyuncularını Oyunun Ruhu konusunda nasıl geliştirebileceklerine yönelik yapıcı geri bildirim sağlamalıdırlar.

1.8. Deneyimli oyuncular; yeni bir oyuncunun bilmeyerek kural hatası yapması durumunda, kendisine ihlali açıklamakla yükümlüdürler.

1.9. Kurallarla ilgili bilgi sahibi olan ve anlaşmazlıklarda yol gösterebilecek deneyimli bir oyuncu, yeni başlayan ve genç oyuncuların oyununu denetleyebilir.

1.10. Kurallar pozisyona en iyi bakış açısına sahip veya direk pozisyona karışmış oyuncular tarafından yorumlanır. Kaptanlar dışında pozisyona uzak olan oyuncular yorum yapmaktan kaçınmalıdır. Pozisyondaki oyuncular ihtiyaç durumunda – özellikle “düştü” ve “çıktı” (“down” calls, “line” calls) çağrılarına –  açıklık getirmek için diğer oyuncuların fikirlerini alabilirler.

1.11. Oyuncular ve kaptanlar tüm çağrıları/calları şahsen yapmalıdır. Takımca çağrı/call yapılamaz.

1.12. Eğer tartışma sonucunda oyuncular aralarında anlaşma sağlayamazlarsa disk tartışmanın olmadığı andaki en son atıcıya geri döner.

2. Oyun Sahası

2.1. Oyun sahası Şekil 1’de gösterilen ölçülerde dikdörtgen bir sahadır.

2.2. Saha çizgileri, oyun alanını çevreler. Saha; boyunca uzanan iki (2) adet kenar çizgisi ve enince uzanan iki (2) adet bitiş çizgisi nden oluşur.

2.3. Saha çizgileri, oyun alanı dışında (sınır-dışı) kabul edilir.

2.4. Sayı çizgileri; orta bölge yi, sayı bölgesi nden ayıran çizgilerdir ve orta bölgede kabul edilir.

2.5. Tuğla işareti/The brick mark bir (1) metrelik çapraz iki çizgiden oluşur. Orta bölgede, her iki sayı bölgesinden onsekiz (18) metre uzakta saha çizgilerinin arasında tam ortada yer alır.

2.6. Sekiz adet parlak renkli, esnek nesne (plastik koni gibi) saha bölgesinin ve sayı bölgelerinin köşelerine yerleştirilir.

2.7. Oyun alanı ve yakın çevresi boşaltılıp temizlenmeli ve hareket ettirilebilecek nesneler uzağa taşınmalıdır. Eğer oyun, saha çizgisine üç (3) metre mesafede oyuna dahil olmayan bir nesne tarafından engellenirse, engellenen oyuncu veya atıcı “İhlal / Violation” çağrısı yapabilir.

3. Ekipman

3.1. İki takımın kaptanı tarafından onaylanan bir disk kullanılabilir.

3.2. WFDF’de onaylı ve tavsiye edilen disklerin bir listesi mevcuttur.

3.3. Her oyuncu kendi takımını diğer takımdan ayıran bir forma giymek zorundadır.

3.4. Hiçbir oyuncu, diğer oyuncuların yaralanmasına sebep olabilecek bir nesne takamaz veya kıyafet giyemez.

4. Sayı, Gol ve Oyun

4.1. Her oyun sayılardan oluşur. Her sayı bir gol/sayı alma ile son bulur.

4.2. Toplamda onyedi (17) sayıyı alan ilk takım kazanmış olur.

4.3. Oyun devre denilen iki (2) periyot şeklinde oynanır. Maçta (9) sayı alındığında devre olur.

4.4. Her devre, devrenin ilk sayısıyla başlar.

4.5. Sayı olduktan sonra maç bitmediyse veya devre olmadıysa:

4.5.1. diğer sayı hemen arkasından başlar; ve

4.5.2. takımlar savundukları bölgeleri değişirler; ve

4.5.3. sayı alan takım savunmaya geçer ve başlama atışı / pull atar.

4.6. Takım sayıları ve saha ölçüleri yeterli oyuncu veya alanın olmaması gibi sebeplerle ve özel müsabakalarda farklılık gösterebilir.

5. Takımlar

5.1. Her takımda sayı boyunca en fazla yedi (7) en az beş (5) kişi olmak durumundadır.

5.2. Her takım sakatlık haricinde sadece sayı sonrası – başlangıç atışın/pull’dan önce – (sınırsız sayıda) oyuncu değiştirme hakkına sahiptir. (Bölüm 19).

5.3. Her takım, takımı temsil etmek adına bir kaptan tayin etmelidir.

6. Oyuna Başlama

6.1. Kaptanlar kendi aralarında kimin savunacağı kale tercihini (ve başlangıç atışını  yapacağını) belirlemek üzere, ortak adil bir yol bulurlar. (havaya disk atmak, yazı-tura, taş kağıt makas vs.)

6.2. Tercih yapmayan takım oyuna hücum olarak başlar.

6.3. İkinci devrenin başında bu tercihler değiştirilir.

7. Başlama Atışı / The Pull

7.1. Maç başında, devre başında ve sayı sonlarında oyun Pull adı verilen başlama atışı ile başlar.

7.1.1. Takımlar ozel bi sebep olmadığı sürece geciktirmeden Pull için hazırlanırlar.

7.2. Pull, iki takımın karşılıklı hazır olduklarını – her takımdan en az bir kişinin elini başının üst seviyesinde havaya kaldırıp işaret etmesinden sonra – savunmadaki takımın diski karşı tarafa atmasıyla oluşur.

7.3. Hazır olunduktan ve henüz Pull gönderilmeden önce tüm hücum oyuncuları (atışı karşılayan takım) birbirlerine bağımlı pozisyonlarını değiştirmeden ve bir ayakları gol çizgisinde olmak üzere durmak zorundadırlar.

7.4. Tüm savunma oyuncuları (atış yapan takım) Pull gönderilmeden önce kendi sayı bölgelerinin içinde bulunmak zorundadırlar.

7.5. Eğer bir takım 7.3 ve 7.4 deki kuralları ihlal edecek olursa karşı takım disk karşı takıma ulaşmadan önce “Offside” çağrısı yapabilir. Bu durumda Pull en çabuk şekilde tekrarlanır.

7.6. Disk gönderildikten sonra her oyuncu istediği yönde hareket edebilir.

7.7. Savunma yapan takım yani Pull atan takım disk karşı takımdan birine değmediği veya yere düşmediği sürece diske dokunamaz.

7.8. Eğer sınır-içi veya sınır-dışı bir hücum oyuncusu disk yere düşmeden önce gönderilen diske dokunursa fakat tutamazsa ve yere düşürürse disk el değiştirir ve tekrar karşı takıma geçer (“dropped pull” / “düşürülen başlama atışı”).

7.9. Disk ilk oyun alanına temas eder ve sınır-dışına çıkmazsa veya sınır-içi tutulursa atıcı pivotunu diskin olduğu yere alır.

7.10. Eğer disk ilk olarak oyun alanına düşer ve daha sonra hiç bir hücum oyuncusuna değmeden sınır-dışına çıkarsa atıcı pivotunu orta bölgede diskin çıktığı noktaya en yakın yere alır. (Bölüm 11.7)

7.11. Eğer disk ilk olarak oyun alanına düşer ve daha sonra bir hücum oyuncusuna değdikten sonra sınır-dışına çıkarsa veya hücum oyuncusu Pull u direk oyun alanı dışında yakalarsa, atıcı pivotunu oyun alanına (orta bölge değil) diskin çıktığı noktaya en yakın yere alır. (Bölüm 11.5)

7.12. Eğer disk oyun alanına ve herhangi bir hücum oyuncusuna değmeden dışarı çıkarsa, atıcı pivotunu kendi sayı bölgesine en yakındaki tuğla işaretine/brick marka veya orta bölgede diskin dışarı çıktığı noktaya en yakın yere alır (Bölüm 11.7) Tuğla/Brick seçeneği atıcı diski almadan önce bir kolunu başının üzerinde tam olarak kaldırmasıyla verilmelidir.

8. Diskin Durumu

8.1. Disk ne zaman ölüdür ve el değiştiremez:

8.1.1. Sayı başlarında, Pull atılana kadar;

8.1.2. Pull’dan veya disk kaybından / turnoverdan sonra disk pivot noktasına taşınana ve pivot alınana kadar geçen sürede; veya

8.1.3. Bir çağrı/call  veya başka bir sebeple oyunun durduğu andan, diskin tekrar oyuna alındığı Denetim/Check anına kadar.

8.2. Disk ölü değilse disk oyundadır.

8.3. Disk ölüyken disk kimdeyse onda kalır başkasına geçemez.

8.4. Disk yere düşüp yuvarlanırsa veya kayarsa isteyen her oyuncu ona müdahale edebilir.

8.5. Eğer yere düşen bir diski durdurmak için yapılan bir hareket varsa, pivot diske yerde ilk müdahale yapılan noktaya alınır.

8.6. Disk kaybından sonra diski alan takım beklemeden oyuna devam etmek zorundadır. Atıcı olarak yönelen oyuncu yürüme hızında veya daha hızlı şekilde diske ulaşıp pivotunu almalıdır.

8.6.1. Eğer 8.6 ihlal edilirse savunma sözlü olarak uyarıda bulunabilir. (“Oyun Gecimesi” /  “Delay of Game”) veya “Violation” çağrısı yapabilir.

8.6.2. Eğer yönelmiş atıcı pivot noktasına üç (3) metre mesafedeyse ve sözlü uyarıya rağmen 8.6 yı ihlal etmeye devam ederse mark oyuncusu stall sayımına başlayabilir.

9. Durma / Stall Sayımı

9.1. Mark oyuncusu atıcıya “Sayıyorum/Stalling” diye duyurduktan sonra birden (1) ona (10) kadar sayar. Her bir sayı arasında yaklaşık bir (1) saniye geçmelidir.

9.2. Stall sayımı atıcı tarafından rahatlıkla duyulabilecek seviyede yapılmalıdır.

9.3. Savunma oyuncusu/Mark sadece şu durumlarda saymaya devam edebilir:

9.3.1. Disk yaşıyorsa (aksi belirtilmediği sürece);

9.3.2. Atıcıya en fazla üç (3) metre mesafede; ve

9.3.3. Tüm savunma oyuncuları doğru pozisyondayken (Bölüm 18.1).

9.4. Eğer mark oyuncusu atıcıdan üç (3) metreden fazla bir uzaklığa gittiyse veya başka bir oyuncu savunmaya geçtiyse, stall sayımı birden (1) tekrar başlar.

9.5. Oyun durduktan sonra stall sayımı şu şekilde devam eder:

9.5.1. Savunma tarafından yapılan tartışmasız bir ihlalden sonra stall sayımı birden (1) tekrar başlar.

9.5.2. Hücum tarafından yapılan tartışmasız bir ihlalden sonra stall sayımı en fazla dokuzdan (9) başlar.

9.5.3. Tartışmalı bir stall-out sonrası stall sayımı en fazla sekizden (8) başlar.

9.5.4. Diğer tüm çağrılardan sonra stall sayımı en fazla altıdan (6) başlar.

9.6. Yeni stall sayımında başlangıç sayısını tespit etmek için, oyun durmadan önce mark oyuncusunun sayıyorum/stalling anonsundan sonra saydığı son sayıya bir eklenir, eğer bu sayı yukarıda belirtilen en fazla değerlerden büyükse en fazla olan sayıya geri çekilir. (Ör: Bir çağrı/call sonrası stall en fazla altı (6)’dan başlar. Eğer savunma çağrıdan önce sekiz (8) saydıysa oyun “Sayıyorum altı (6)” ile, eğer savunma çağrıdan önce dört (4) saydıysa oyun “Sayıyorum beş (5)” ile başlar.)

10. Denetim / The Check

10.1. Oyun mola, faul, ihlal, tartışmalı bir disk kaybı, tartışmalı bir sayı, teknik neden, sakatlanma veya herhangi bir tartışma sonucu durduysa mümkün olan en kısa zamanda Denetim / Check le başlar. Denetim sadece çağrı/call’dan sonra tartışmanın uzaması sebebiyle geciktirilebilir.

10.2. Bir mola durumu dışında:

10.2.1. Aksi belirtilmedikçe tüm oyuncular duraksamanın oluştuğu andaki yerlerine dönerler.

10.2.2. Eğer duraksama anında disk havadaysa, tekrar atıcıya verilir. Aksi belirtilmedikçe tüm oyuncular atıcının diski attığı andaki yerlerine geri dönerler.

10.2.3. Disk denetimi anında tüm oyuncular yerlerinde hareketsiz kalmalıdır.

10.3. Herhangi bir oyuncu ekipman (“equipment”) problemi için bu duraksamayı çok kısa süreyle uzatabilir fakat oyun bu sebeple durdurulamaz.

10.4. Diski oyuna alan oyuncu, karşı takımdan en yakındaki oyuncuya dönerek takımının hazır olduğunu onaylamasını ister.

10.4.1. Eğer diski oyuna sokacak oyuncu denetim anında gereksiz bir bekleme olduğunu düşünürse karşı takımı sözlü olarak uyarabilir (“Oyun Gecimesi” /  “Delay of Game”) ve eğer gecikme devam ederse “Disk Oyunda / Disk In” diye duyurup oyunu karşı takımın onayı gelmeden başlatabilir.

10.5. Oyunu tekrar başlatmak için:

10.5.1. Eğer disk savunmanın uzanabileceği bir mesafedeyse savunma diske dokunup “Disk Oyunda / Disk In” veya “Sayıyorum / Stalling” diye seslenir;

10.5.2. Eğer disk savunmanın uzanamayacağı mesafedeyse atıcı diski yere değdirir ve “Disk Oyunda / Disk In” diye seslenir;

10.5.3. Eğer disk savunmadan uzak ve bir atıcı da yoksa, diske en yakın savunma “Disk Oyunda / Disk In” diye seslenmelidir.

10.6. Eğer atıcı pasını denetimden önce atarsa veya 10.2 ihlal edilirse pasın ulaşmış olup olmadığına bakılmadan pozisyon atıcıya geri döner ve tekrarlanır.

11. Sınır-Dışı / Out-of-Bounds

11.1. Tüm oyun alanı sınır-içi kabul edilir. Saha çizgileri oyun alanına dahil değildir ve sınır-dışı kabul edilir. Ayrıca oyuncu olmayan herkes sınır-dışı kabul edilir.

11.2. Sınır-dışı alan sınır-içinde olmayan ve ona temas eden her şeyden oluşur. Sadece defans oyuncularının müdahaleleri her zaman sınır-içi kabul edilir.

11.3. Sınır-dışı olmayan bir hücum oyuncusu sınır-içi dir.

11.3.1. Havada olan bir oyuncunun sınır-içi veya sınır-dışı olma durumu zemine temas ettiği anda anlaşılır.

11.3.2. Diski alan bir atıcı ilk olarak oyun alanına ve daha sonra sınır-dışına temas ederse halen sınır-içi kabul edilir.

11.3.2.1. Eğer atıcı oyun alanına temas ettikten sonra tamamen oyun alanının dışına çıkarsa, pivotunu tekrar alanı terk ettiği çizgiden oyun alanına alır. (14.2 oluşmadığı sürece)

11.3.3. Oyuncuların birbirlerine değmeleri sınır-içi veya sınır-dışı olma durumlarını etkilemez.

11.4. Oyun başladığında veya tekrar başlatıldığında, disk bir kere oyundaysa sınır-içindedir.

11.5. Disk sınır-dışı alana temas ettiğinde veya sınır-dışı bir hücum oyuncusuna temas ettiğinde sınır-dışı olur. Disk, ona hakim olan oyuncuyla aynı sınır-içi veya sınır-dışı durumunu taşır. Eğer diski aynı anda birden fazla hücum oyuncusu yakaladıysa ve oyunculardan biri sınır-dışıysa disk de sınır-dışıdır.

11.6. Disk saha çizgilerinin dışına doğru uçup tekrar sahaya dönebilir, aynı şekilde oyuncular da diskle oynayabilmek için saha dışına çıkıp tekrar saha içine dönebilirler.

11.7. sınır-dışına çıkan bir diskin yeri, şu durumlar dışında sınır-dışına çıktığı noktadır;

11.7.1 Diskin bir parçası veya tamamı oyun alanı üstünde bulunmadıysa;

11.7.2 sınır-içi bir oyuncu tarafından (ör: savunma veya sınır-içinden zıplayan bir hücum oyuncusu) temas edilmediyse.

11.8. Eğer disk sınır-dışıysa ve pivot noktasına üç (3) metreden uzaksa, oyuncu olmayan biri diski getirebilir fakat en az son üç (3) metreyi atıcı taşımalıdır.

12. Tutucular ve Pozisyon Alma

12.1. Bir oyuncu, dönmeyen bir diskin sürekli kontrolünü sağlayarak diski “yakalamış” sayılır.

12.2. Eğer oyuncu diskin kontrolünü, yere, takım arkadaşına veya rakip oyuncuya çarparak kaybederse ve diski düşürürse “yakalamış” sayılmaz.

12.3. Aşağıdakiler sınır-dışı disk kayıpları ve başarısız yakalama durumlarıdır:

12.3.1. hücum oyuncusu sınır-dışı haldeyken diske temas ederse; veya

12.3.2. hücum oyuncusunun diski yakaladıktan ve hakim olduktan sonra ilk teması sınır-dışına olursa.

12.4. Oyuncu diski yakaladıktan sonra atıcı olur.

12.5. Eğer hücum ve savunma oyuncuları diski aynı anda yakalarsa disk hücum oyuncusunun olur.

12.6. Bir pozisyona konumlanan bir oyuncu bu konumunu sürdürebilir ve rakip oyuncu tarafından temas edilemez.

12.7. Bir oyuncu diskle oynamaya çalışan diğer oyuncunun – kendisi de diske oynamaya çalışmadığı sürece – hareketlerini engelleyecek şekilde hareket etmemelidir.

12.8. Her oyuncu başka bir oyuncuya bilerek temas etmemek kaydıyla, -oyun alanında başka bir oyuncu tarafından işgal edilmemiş- istediği pozisyonu işgal etme hakkına sahiptir.

12.9. Tüm oyuncular diğer oyuncularla temastan kaçınmalıdır. Oyunda bir oyuncuyu haklı gösterecek bilerek yapılmış hiçbir temas  şekli yoktur. “Diskle oynamaya çalışıyordum” bilerek temas etmek için geçerli bir sebep değildir.

12.10. Bazı istemeden yapılan, oyun akışını ve oyuncu güvenliğini etkilemeyen temaslar aynı anda aynı yere hareket etmek isteyen oyuncular arasında oluşabilir. İstemsiz temaslar minimize edilmelidir ancak faul olarak nitelenmez.

12.11. Oyuncular kol ve bacaklarını rakip oyuncuyu engelleyecek şekilde kullanamazlar.

12.12. Hiçbir oyuncu fiziksel olarak başka bir oyuncunun hareketine yardımcı olmaz.

13. Disk Kayıpları / Turnovers

13.1. Disk kaybı / Turnover diske hakim olma durumunun bir takımdan diğer takıma geçmesidir ve şu şekilde oluşur:

13.1.1. Hücum oyuncusunun hakim olmadığı disk yere temas ederse (a “down”);

13.1.2. Disk bir hücum oyuncusundan diğerine, tamamen temassız kaldığı bir an olmadan (atılmadan) iletilirse (a “hand-over”);

13.1.3. Atıcı, diski bilerek bir oyuncudan sektirip tekrar tutarsa (a “deflection”);

13.1.4. Atıcı, diski attıktan sonra, disk başka bir oyuncuya değmeden tekrar diske temas ederse (a “doble touch”);

13.1.5. Pas savunma oyuncusu tarafından yakalanırsa (an “interception”);

13.1.6. Disk sınır-dışı olursa (an “out-of-bounds”);

13.1.7. Atıcı diski atamadan mark oyuncusu stall sayımında ona (10) ulaştıysa (a “stall-out”);

13.1.8. Tartışmasız bir hücum faulü yapıldıysa; veya

13.1.9. Pull anında diski karşılayan takım, disk yere değmeden yakalamaya çalıştı ve yere düşürdüyse (a “dropped pull”);

13.2. Eğer bir oyuncu Disk Kaybı / Turnover tespit ederse hemen uygun çağrıyı/call u yapmalıdır. Eğer diğer takım bu çağrıyı kabul etmezse “contest/tartışma” çağrısı yapabilirler. Eğer tartışma sonunda oyuncular oyunda ne olduğu ile bir anlaşma sağlayamazlarsa disk tartışmasız andaki atıcıya geri döner ve oyun o pozisyondan devam eder.

13.3. Eğer bir sebepten hızlı stall sayımı yapıldıysa ve hücum oyuncusunun sayım bitmeden / stall-out olmadan bunu ifade etme şansı olmadıysa, oyun tartışmalı stall-out olarak değerlendirilir ve 9.5.3. uygulanır

13.3.1. Eğer stall-out a itiraz ederse ve pasını atmaya yeltenirse ve pas başarısız olursa disk kaybı / turnover geçerli olur ve oyun devam eder.

13.4. Oyun “hand-over”, “deflection”, “double touch”, “stall-out” ve “tartışmasız hücum faulu” durumlarında durdurulup Denetim/Check ile tekrar başlatılmalıdır.

13.5. Disk kaybından sonra şu durumlar dışında herhangi bir hücum oyuncusu diski alıp başlayabilir:

13.5.1. “interception” dan sonra yani savunma oyuncusu diski direk yakalarsa disk ondadır ve oyuna o devam eder; ve

13.5.2. disk yakalama anında oluşan hücum faulünde, faule maruz kalan oyuncu diski alır ve oyuna o devam eder.

13.6. Eğer disk kaybından / turnoverdan sonra diski almış oyuncusu diski yere tekrar bırakarsa veya koyarsa, aynı oyuncu diski yeniden alıp oyunu başlatmalıdır.

13.7. Disk kaybından sonra diskin yeni yeri:

13.7.1. disk nereye gidip durduysa veya hücum oyuncusu tarafından nerede alındıysa; veya

13.7.2. diski yakalayan (“interception”) savunma oyuncusu o an neredeyse; veya

13.7.3. 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.7 durumlarında atıcının olduğu yer neresiyse; veya

13.7.4. Tartışmasız hücum faulünün olduğu yer neredeyse orasıdır.

13.8. Eğer disk kaybı sınır-dışındaysa veya disk sınır-dışına çıktıysa atıcı pivotu orta bölgede diskin dışarı çıktığı yere en yakın noktaya alır. (Bölüm 11.7)

13.8.1. Eğer 13.8 durumu geçerli değilse 13.9, 13.10, veya13.11 göre pivot alınıp oyuna devam edilir.

13.9. Eğer disk kaybı orta bölgedeyse atıcı pivotunu diskin olduğu yere alır.

13.10. Eğer disk kaybı o an hücum yapan takımın atak yaptığı sayı bölgesindeyse pivot sayı çizgisine, pozisyonun olduğu yere en yakın noktaya alınır.

13.11. Eğer disk kaybı hücum yapan takımın kendi sayı bölgesindeyse pivotunu şu seçeneklerden birini uygulayarak alabilir:

13.11.1. hızlı bi şekilde veya bekleyerek disk kaybı yapılan yere;

13.11.2. disk kaybı yapılan noktadan sayı çizgisine en yakın noktaya;

13.11.2.1. atıcı olmak için yönelen oyuncu diski yerden almadan önce kolunu kafasının üzerine havaya kaldırarak diski sayı çizgisinden oyuna sokacağını işaret etmelidir.

13.11.3. bu pivot alma seçeneklerden birini uygulayan atıcı verdiği kararı geri çeviremez.

13.12. Eğer disk kaybı/turnover sonrası oyun bilmeyerek devam ederse durdurulur ve disk kaybı konumuna geri döner, oyuncular da turnover olduğu andaki pozisyonlarına döner ve oyun Denetimli/Check olarak başlar.

14. Gol / Sayı Yapma

14.1. sınır-içi bir oyuncu kendisine gelen kurallara uygun bir pası yakaladığı anda – eş zamanlı ilk temas noktası hücum ettiği sayı bölgesi içerisindeyse – sayı yapmış olur. (dikkat 12.1, 12.2).

14.1.1. Eğer bir oyuncu sayı yaptığını düşünüyorsa “sayı yaptım/goal” çağrısı yapmalı ve oyun durmalıdır. Geri alınmış veya itiraz edilmiş sayı/goal çağrısından sonra oyun Denetim/Check yapılarak tekrar başlatılır.

14.2. Eğer bir oyuncu 14.1 de belirtildiği şekilde sayı yapmadığı halde, diski alırken sayı çizgisinin diğer tarafına geçmiş durumda bulunuyorsa pivotunu sayı çizgisi üzerinde en yakın noktaya alarak oyuna devam etmelidir.

14.3. Sayı olma zamanı, disk yakalandıktan sonra sayı bölgesiyle ilk temas kurulan andır.

15. Faul, Kural İhmal ve İhlalleri

15.1. İki kişi arasında tesadüfi olmayan bir temas gerçekleştiğinde temassızlık kural ihlali neticesinde faul olarak nitelendirilir.

15.2. Marking / Atıcıyı Savunma ve Travel / Gezinme sonucu yapılan kural hataları kural ihmaline girer ve kural ihmalleri oyunun durmasına sebep olmaz.

15.3. Diğer tüm kural hataları kural ihlaline girer.

15.4. Sadece faul yapılan oyuncu “faul” çağrısı yapabilir.

15.5. Sadece atıcı Mark’a dayalı bir ihlal tespiti sunabilir. Herhangi bir rakip oyuncu travel ihlali tespitinde bulunabilir.

15.6. Her rakip oyuncu belirli bir kurala göre aksi belirtilmediği sürece – ihtarın kendi adını veya “İhlal / Violation” kelimesini kullanarak – çağrı/call yapabilir ve bir ihlal tespitinde bulunabilir.

15.7. Çağrı/Call’lar ihlalin hemen ardından bekletilmeden yapılmalıdır.

15.8. Eper bir oyuncu çağrıyı duymadığı için veya kuralları bilmediği için oyunu yanlış şekilde  durdurursa, o ana kadar oynanan oyun kalır ve oyun Denetim/Check ile durduğu yerden yeniden başlatılır.

15.9. Eğer faul, ihlal veya ihmal çağrısına, takımdan bir oyuncu – böyle bir ihlalin gerçekleşmediğine dair – karşı çıkarsa “Tartışma / Contest” çağrısı yapabilir.

15.10. Eğer bir oyuncu faul, ihlal veya ihmal çağrısı sonrası hemen ardından bunu gereksiz olduğuna karar verip çağrısını geri alırsa “Geri Çekildi / Retracted” çağrısı yapabilir ve oyun durduğu yerden Deentim/Check le başlatılır.

16. Faul veya İhlal Çağrısından Sonra Devam Etme

16.1. Bir faul veya ihlal çağrısı yapıldığında oyun derhal durur ve bu durumda bir disk kaybı / turnover söz konusu değildir.

16.2. Ancak bir faul veya ihlal çağrısı yapıldığında:

16.2.1. çağrı atıcıya karşı yapılıyorsa ve atıcı hemen ardından pas girişiminde bulunduysa, veya

16.2.2. atıcı atış hareketi halindeyse, veya

16.2.3. disk havadaysa,

pozisyon tamamlanana kadar oyun devam eder.

16.2.4. Pozisyon tamamlandırktan sonra:

16.2.4.1. Faul veya ihlal çağrısı yapan takım pasın sonucunda disk hakimiyetini kazandıysa veya koruduysa oyuna devam edebilir. Bu durumu kabul eden oyuncular ardından “Oyna / Play on” anonsuyla bunu duyurur.

16.2.4.2. Faul veya ihlal çağrısı yapan takım pasın sonucunda disk hakimiyetiyle ilgili bir değşiklik yaşamadıysa oyun durdurulmalıdır.

16.2.4.2.1. Bir kurala bağlı olarak aksi belirtilmedikçe faul ve ihlal çağrısı yapan takım oyunun bu durumdan etkilendiğine inanıyorsa, disk tekrar atıcıya döner ve Denetim/Check ile yeniden başlar.

16.3. Call/Çağrı yapılmasına rağmen eğer oyuncular bu çağrının oynanan oyunun sonucunu etkilemeyeceği görüşündeyse oynanan oyuna devam edilir.

16.3.1. Eğer oyun sayıyla sonuçlandıysa sayı geçerlidir.

16.3.2. Aksi takdirde etkilenen oyuncular faul veya ihlalden ötürü bir dezavantaj yaşamış olabileceklerinden oyunu tekrar Denetim/Check ile başlatabilirler.

17. Fauller

17.1. Tehlikeli Oyun:

17.1.1. Dostane oyuncuların güvenliğini tehlikeye atabilecek türde düşüncesizce yapılan her türlü hareket sonucunda temas oluşup oluşmamasına bakılmadan faul olarak değerlendirilir. Bu kural diğer tüm kuralların üzerindedir.

17.2. Tutucuyu Savunma Faulleri:

17.2.1. Bir savunma oyuncusunun  diski tutmak üzere olan, tutmak üzere hamle yapan veya yapacak olan hücum oyuncusuna karşı gerçekleştirdiği faullere denir.

17.2.2. Tutucu savunma faulünden sonra:

17.2.2.1. eğer orta bölgede veya savunma sayı bölgesindeyse tutucu pozisyonun olduğu yerde diske hakim olur.

17.2.2.2. eğer hücum sayı bölgesindeyse tutucu gol çizgisi üzerinde pozisyona en yakın noktada diske hakim olur ve mark/savunma (faul yapan oyuncu) onu orda savunur; veya

17.2.2.3. eğer faule itiraz olursa disk atıcıya geri döner.

17.3. Dışarı-Zorlama / Force-Out Faulleri:

17.3.1. Bir dışarı zorlama faulü tutucu havada diski yakaladıktan sonra savunma oyuncusu tarafından gerçekleştirilen ve tutucunun:

17.3.1.1. sınır-içi inebilecekken sınır-dışı inmesini sağladığında; veya

17.3.1.2. hücum sayı bölgesine inebilecekken, orta bölgeye inmesini sağlayan temaslar sonucu oluşur.

17.3.2. Eğer tutucu, hücum sayı bölgesine inebilecekse, faul, sayı yaptı olarak değerlendirilir.

17.3.3. Eğer faul tartışmalı bir faul ise ve tutucu faul sonucu saha dışına indiyse disk atıcıya geri döner aksi halde disk tutucuda kalır.

17.4. Atıcıyı Savunma (Marking) Faulleri:

17.4.1. Atıcıyı savunma faulleri şu zamanlarda oluşur::

17.4.1.1. savunma oyuncusu kurallara uymayacak şekilde pozisyon aldıysa (Bölüm 18.1) ve atıcıya temas ettiyse; veya

17.4.1.2. Savunma oyuncusu atıcıya atış öncesinde değerse, veya vücudunu hareket ettirirken bir temas gerçekleştirirse.

17.5. Strip Faulleri:

17.5.1. Bir savunma oyuncusu, bir hücum oyuncusu diski yakalamışken/yakalayabilecekken, düşürmesine sebebiyet verirse gerçekleşen faullerdir.

17.5.2. Eğer faul olmasaydı diski yakalamanın tartışmasız şekilde gerçekleşeceği düşünülüyorsa ve oyuncu hücum sayı bölgesindeyse sayı yapmış olur.

17.6. Tutucu Hücum Faulleri:

17.6.1. Bir hücum oyuncusunun diski tutmak üzere olan, tutmak üzere hamle yapan veya yapacak olan savunma oyuncusuna karşı gerçekleştirdiği faullere denir.

17.6.2. Eğer faul tartışmasızsa disk kaybı/ turnover oluşur. Faulün yapıldığı yerde disk diğer takıma geçer.

17.6.3. Pas tamamlanmış ve faul tartışmalıysa disk atıcıya geri döner.

17.7. Atıcı Hücum Faulleri:

17.7.1. Hücum oyuncusunun kurallara uygun pozisyonda olan savunma oyuncusuna teması halinde gerçekleşir.

17.7.2. Atıcının atış esnasında istemeden gerçekleştirdiği bir temas faul için yeterli sebep değildir fakat kaçınılmalıdır.

17.8. Bloklama faulleri:

17.8.1. Bloklama faulü bir oyuncunun hareket halindeki rakibini etkisiz kılmak için yaptığı engelleme ve temaslar sonucu oluşur.

17.9. Dolaylı Fauler:

17.9.1. Dolaylı faul o an diski yakalama şansı olmayan bir defans ve hücum oyuncusu arasında oluşur.

17.9.2. Eğer faul yapılan oyuncu tartışmasız olarak yerleşim ve pozisyon olarak oyunda bir dezavantaj sahibi olduysa faul olarak nitelendirilir.

17.10. Dengeleme/ Offsetting Faulleri:

17.10.1. Eğer faul çağrıları savunma ve hücum oyuncuları tarafından aynı oyun sonucunda yapıldıysa disk atıcıya geri döner.

17.10.2. Bir noktaya aynı anda hareket eden, iki veya daha fazla rakip oyuncu arasında, tehlikeli ve doğal olmayan temaslar dengeleme faulü olarak nitelendirilirler ve disk atıcıya geri döner.

18. İhlaller ve İhmaller

18.1. Savunma / Marking İhmalleri:

18.1.1. Savunma / Marking ihmalleri şu şekildedir:

18.1.1.1. “Hızlı Sayma / Fast Count” – Savunma/Mark oyuncusu:

18.1.1.1.1. saymaya disk oyunda olmadan önce başlarsa,

18.1.1.1.2. “Stalling / Sayıyorum” demeden saymaya başlarsa,

18.1.1.1.3. sayılar arasında bir (1) saniyeden kısa beklerse.

18.1.1.1.4. Herhangi bir mark ihmalinden sonra saymaya iki (2) düşerek başlamazsa, veya

18.1.1.1.5. saymaya doğru sayıdan başlamazsa.

18.1.1.2. “Bacak Ayırma / Straddle” – atıcının pivot ayağı savunma oyuncusunun ayakları arasındaysa

18.1.1.3. “Disk Mesafesi / Disc Space” – savunma oyuncusunun herhangi bir uzvu atıcının gövdesine bir disk mesafesinden daha yakınsa. Eğer bu durum atıcının kendi hareketi sebebiyle oluştursa bu bir ihmal değildir.

18.1.1.4. “Sarma / Wrapping” – atıcının pivot ayağı savunma oyuncusunun elleri arasındaysa

18.1.1.5. “İkili Takım / Double Team” – Atıcıyı savunan mark oyuncusu dışında bir savunma oyuncusunun, o bölgede savunduğu bir oyuncu olmadığı halde, atıcının pivot noktasına üç (3) metreden daha yakınsa

18.1.1.6. “Vision” – savunma oyuncusunun vücudunun bir bölümünü atıcının görüşünü engelleyecek şekilde kulanması

18.1.1.7. “Contact” – savunma oyuncusu, atıcı henüz atış yapma aşamasındayken ve disk elinden çıkmamışken ona temas etmişse. Ancak eğer bu temas atıcının tek başına bir hareketi sonucu oluşmuşsa bu bir ihmal değildir.

18.1.2. Savunma ihmallerine savunma oyuncusu tarafından itiraz edilebilir, bu durumda oyun durur.

18.1.3. İtiraz edilmeyen ilk savunma ihmal çağrısında savunma saymaya iki (2) sayı düşerek devam eder.

18.1.4. Onaylanmış herhangi kural dışı pozisyon alma durumu söz konusu olmadığı sürece savunma sayı saymaya tekrar başlamaz. Başlanması için tekrar bir savunma ihlali çağrısı yapılmalıdır.

18.1.5. Ayını atıcı tarafından yapılan herhangi bir izleyen tartışmasız savunma ihmali çağrısından sonra, savunma saymaya birden (1) başlamak zorundadır.

18.1.6. savunma ihmalinden sonra stall sayımı düzeltilmezse veya bir stall sayımı yoksa, “İhlal / Violation” çağrısı yapılabilir ve oyun durdurulmalıdır.

18.1.7. Eğer savunma ihmal çağrısı atış esnasında veya disk havadayken yapılırsa bu çağrı geçersizdir.

18.2. “Travel” İhlalleri:

18.2.1. Atıcı pas atışını, her zaman bütünüyle sınır-içiyken veya pivot ayağını sınır-içine alarak gerçekleştirebilir.

18.2.2. Pası havadayken yakalayan bir sınır-içi oyuncu pasını yere inmeden verebilir.

18.2.3. Disk yakalandıktan sonra sınır-içine inildiyse atıcı pivotunu alana kadar mümkün olan en kısa sürede yönünü değiştirmeden yavaşlamalıdır.

18.2.3.1. Atıcı hız düşürme esnasında ve atış hareketi boyunca – oyun alanıyla temasını kaybetmeden – diski tekrar atabilir.

18.2.4. Atıcı yönünü sadece pivot aldıktan – vücudunun bir uzvuyla oyun alanında sabit bir temas noktası belirledikten – sonra değiştirebilir.

18.2.5. Yerde yatan veya diz çöken bir oyuncunun pivot belirlemesine gerek yoktur.

18.2.5.1. durduklarında ağırlık merkezleri onların pivot noktası olur ve diz çökerken veya uzanırken bu noktadan başka yere hareket edemezler.

18.2.5.2. Ayağa kalktıklarında pivot olarak bu noktayı belirlemek zorundadırlar.

18.2.6. Travel ihmali şu durumlarda oluşur:

18.2.6.1. atıcı pivotunu oyun alanında yanlış bir yere aldıysa;

18.2.6.2. atıcı yönünü pivot almadan veya atış esnasında değiştirirse;

18.2.6.3. atıcı hızını mümkün olabilecek çabuklukta düşürmezse;

18.2.6.4. atıcı diski atma esnasında pivot noktasını koruyamazsa;

18.2.6.5. atıcı oyun alanıyla olan temasını atış esnasında koruyamazsa; veya

18.2.6.6. tutucu kasıtlı tipleme, bekletme gibi bazı hareketlerle diski yakalamayı geciktirip herhangi bir yönde harekete devam ederse.

18.2.7. Tartışmasız bir travel ihmalinden sonra oyun durmaz

18.2.7.1. Atıcı pivotunu çağrıyı yapan oyuncunun belirttiği doğru yere alır. Bu işlem iki oyuncu arasında gecikmeksizin yapılmalıdır.

18.2.7.2. Stall sayımı varsa duraklatılır ve atıcı doğru yere pivot alana kadar diski atamaz.

18.2.7.3. Savunma saymaya başlamadan önce tekrar “Sayıyorum / Stalling” uyarısı yapar.

18.2.8. Eğer travel ihmalinden sonra atıcı diski attı ve pas başarılı oldu travel ihmali bu kez travel ihlaline dönüşür ve oyun durur. Disk atıcıya geri gelir.

18.2.8.1. Denetim/Check den önce atıcı pivotunu doğru yere aldığında, atıcıyı savunan bir oyuncu varsa o da atıcıyla aynı yere geçerek savunmasını yeni pivot noktasında yapar.

18.2.9. Eğer travel ihmali çağrısından sonra atıcının pası başarılı olmazsa oyun devam eder.

18.2.10. Tartışmalı bir travel ihmali çağrısı durumunda oyun durur.

18.3. “Pick” İhlali:

18.3.1. Bir oyuncuyu savunan bir diğer oyuncu varsa ve bu savunma oyuncusu diğer oyuncuyla hareket etmeye çalışırken bir başka oyuncu tarafından engellenirse bu durumda savunma oyuncusu “Pick” çağrısı yapabilir.

18.3.2. Oyun durduğunda engellenen oyuncu kabul edilen bir pozisyona geçer. Disk atıcıya geri döner (eğer çağrı esnasında atıldıysa)

19. Duraklamalar

19.1. Sakatlık Duraklaması

19.1.1. Sakatlık duraksaması, “Sakatlık” çağrısı, sakatlanan oyuncu veya bir takım arkadaşı tarafından yapılabilir.

19.1.2. Eğer bir oyuncuda açık bir yaralanma ve kanama varsa “Sakatlık” çağrısı yapılmalıdır. Derhal oyuncu değişikliği yapılır ve sakat oyuncu yarasını sarmadan ve tedavi edilmeden tekrar girmemelidir.

19.1.3. Eğer sakatlanma rakip bir oyuncuyla temas sonucu oluşmadıysa, oyuncu değişiklik talebi isteyebilir veya takımını mola almaya zorlayabilir.

19.1.4. Eğer sakatlanma rakip bir oyuncuyla temas sonucu gerçekleştiyse, oyuncu oyunda kalma veya değişiklik talep edebilir.

19.1.5. Eğer sakatlanan oyuncu değişiklik talebiyle sahayı terk ederse, rakip takım da bir kişi oyuncu değişikliği yapabilir.

19.1.6. Eğer sakatlanan oyuncu diski yakaladıysa ve sakatlanma esnasında diski düşürdüyse de halen diske hakim kabul edilir.

19.1.7. Oyundan ayrılan oyuncunun o an oyun içindeki tüm durumu (pozisyon, diske hakim olma, stall sayımı vs.) yerine giren oyuncuya aktarılır.

19.2. Teknik Duraklama

19.2.1. Oyuncuları tehlikeye sokabilecek bir durum fark eden her oyuncu “Teknik / Thecnical” çağrı yapıp oyunu durdurabilir.

19.2.2. Atıcı diskte bir hasar fark ettiğinde değiştirmek amacıyla teknik mola alabilir.

19.3. Duraklama çağrısı yapıldığında eğer disk havadaysa, oyun ve diske hakim olma durumu şunlara bağlı olarak devam eder:

19.3.1. Faul sebebiyle olmayan bir sakatlanma duraklamasıysa, disk kaybı veya pozisyon devamı geçerli olur ve oyun buradan başlar.

19.3.2. Teknik duraklama çağrısından sonra:

19.3.2.1. Eğer çağrı veya durum oyunu etkilemiyorsa, pozisyon devamı veya disk kaybı geçerli olur ve oyun buradan tekrar başlatılır.

19.3.2.2. Eğer çağrı veya durum oyunu etkiliyorsa, pozisyon devamı veya disk kaybı geçersiz olur ve disk atıcıya geri döner.

19.4. Zamanlı oyunlarda, oyun süresi duraklama esnasında durdurulur.

20. Molalar

20.1. Mola almak isteyen bir oyuncu elleriyle veya bir disk ve bir eliyle “T” formunda işaret yaparak ve “Mola / Time-Out” anonsuyla mola alabilir.

20.2. Her takım her devrede iki (2) kez mola alma hakkına sahiptir.

20.3. Mola devrenin istenilen anında alınabilir.

20.4. Molalar iki (2) dakika sürer.

20.5. Sayı başladıktan sonra veya takip eden pull öncesinde herhangi takımdan bir oyuncu mola çağrısı yapabilir. Mola, sayı başlangıcı ve Pull arasındaki süreyi iki (2) dakika uzatır.

20.6. Oyun esnasında sadece atıcı pivotunu aldıktan sonra şu tarz bir bir mola çağrısı yapabilir:

20.6.1. Sakatlanma durumu dışında oyuncu değişikliği yapılamaz.

20.6.2. Oyun aynı pivot noktasından başlatılır.

20.6.3. Oyuna aynı atıcı devam eder.

20.6.4. Tüm hücum oyuncuları ilk olarak sahada istedikleri noktalara yerleşebilirler.

20.6.5. Ardından hücum oyuncularının yerleşimine göre savunma oyuncuları istedikleri noktalara yerleşirler.

20.6.6. Stall sayımı kaldığı yerden ve savunma oyuncusu değişmeden devam eder.

20.7. Eğer bir takım mola hakkı olmadığı halde mola çağrısı yaparsa oyun durur. Oyun tekrar başlatılmadan önce savunma stall sayısına iki (2) saniye ekler. Eğer bu durumda stall sayımı ona (10) ulaşır veya geçerse “stall-out” kabul edilir ve disk kaybı / turnover olur. Eğer stall sayımı başlamadıysa savunma saymaya üç (3) ten başlayabilir.

Tanımlar

Attacking end zone/ Hücum sayı bölgesi: Hücum yapan takımın sayı almak için ulaşmaya çalıştığı sayı bölgesi.

Best perspective / En derin bakış: Bir oyuncunun diskle oynanan alanda; disk, zemin, oyuncular ve işaret çizgilerinin tamamı üzerinde hakim olduğu bakış.

Brick: Pull sonrası diskin karşı takımdan kimseye değmeden ilk olarak sınır-dışı iniş yapması.

Call: Bir faul, ihlal ve sakatlanma durumunda sesli bir şekilde yapılan anons. Bu terimler kullanılabilir: Faul/Foul, Travel/Gezinme , savunma ihmalinin belirli adı, Violation/İhlal veya ihlalin belirli adı, Stall/Sayım, Technical/Teknik ve Sakatlık/Injury.

Central zone: Oyun alanının gol çizgileri ve kenar çizgileri arasında kalan bölümü.

Check: Savunma oyuncusunun oyunu tekrar başlatmak için hücum yapanın diske dokunması.

Defending end zone/Savunma yası bölgesi: Söz konusu takımın, karşı takımın sayı almasını engellemek için savunduğu sayı bölgesi.

Defensive player: Diske hakim takımda yer almayan oyuncu.

End zone: Takımların bu alanda diski tuttuğunda sayı yapabildiği ve sahanın iki ucunda yer alan bölgeler.

Establish a pivot/Pivot alma: Disk kaybından sonra, vücudunun bir uzvunun yerleştirilmesiyle (genellikle ayak) belirlenen ve saha içerisinde olması gereken nokta. Pas aldıktan sonra atıcı pivot almalı ve eğer isterse daha sonra hareket etmelidir. Pivot alındıktan sonra bu noktayla temas atış tamamlanana kadar bırakılamaz.

Goal line/Sayı çizgisi: Sayı bölgesiyle, orta bölgeyi ayıran çizgi.

Ground/Yer: Oyuncular, giydikleri kıyafetler, havadaki yağış ve partiküller dışındaki çim, işaret konileri, ekipman, su veya oyuncu olmayanlar gibi mevcut tüm katı cisimlerden oluşur.

Ground contact/Yer teması: Tüm oyuncuların belirli bir hareket veya manevra (inmek, denge sağlamaya çalışmak, zıplamak, dalmak, düşmek vs.) sonucu yer ile gerçekleştirdiği direk temas.

Guarding/Gard: Savunma oyuncusunun bir hücum oyuncusuna karşı üç (3) metre mesafeden gerçekleştirdiği hareket.

Incidental contact/Önemsiz temas: Tehlikeli olmayan ve oyuna etkisi olmayan tesadüfi ve doğal temas.

Initiate contact/Temas başlatma: Kurallara uygun şekilde pozisyon almış (sabit şekilde veya hız keserken koştuğu yönde) rakibe karşı uygulanmış kaçınılmaz ve tesadüfi olamayacak hareket

Interception/Kesme: Savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun  pasını kesip diski havada yakalaması

Legitimate position/ Meşru pozisyon: Bir oyuncunun tüm rakip oyuncuların zaman ve mesafe hesaba katıldığında dahi kaçınabileceği şekilde açık veya kapalı kol ve bacaklarla aldığı sabit pozisyon.

Line/Çizgi: Oyun alanını tanımlayan sınır. Çizgisiz bir sahda, sınır iki koni işaretçisi arasındaki aynı kalınlıktaki hayali çizgidir.

Line call/Çizgi çağrısı: Diskin veya oyuncunun sınır-dışı durumunda veya sınır-dışı çıktığında yapılabilecek çağrı. Çizgi çağrıları şu çağrılarla ilişkilidir. “sınır-dışı”, “sayı” ve “ofsayt”

Marker: Atıcıya stall sayımı yapan savunma oyuncusu.

Non-player: Bir takımın oyuncusu olsa dahi o an oyunda olmayan oyuncu.

Offensive player/Hücum oyuncusu: Diske hakim takımın herhangi bir oyuncusu.

Out-of-bounds/Sınır-dışı: (OB/SD) Sınır çizgilieri de dahil olmak üzere oyun alanına dahil olmayan herşey.

Perimeter lines/Sınır çizgileri: Orta bölge veya sayı bölgelerini, sınır-dışı bölümden ayıran çizgiler

Pivot: Vücudun bir bölümünün tek bir noktayla temas ederek herhangi bir yönde hareketi için kullanılır.

Pivot point: Disk kaybından sonra atıcının oyun alanı içerisinde belirlemek/almak zorunda olduğu veya çoktan belirlenmiş olan nokta. Atıcı belirlenen noktaya gelip durmadıysa pivot almış sayılımaz.

Play/Oyun: Pull ile sayı yapılan an arasında kalan bölüm. Oyun ayrıca bir çağrı ile durdurulabilir ve Denetim/Check ile tekrar başlatılabilir.

Player/Oyuncu: Toplam oyuncu sayısına kadar (ör: 7+7 = 14) oyuna katılmış olan herkes.

Possession of the disc/Diske hakim olma: Dönmeyen bir diske sürekli ve kontrollü temas. Bir pasın yakalanmış sayılması için pas sonucu gelen diske hakim olunması gerekir. Zemine temas edip gelen bir pas, diske hakimiyetinin kaybedilmesidir. Bir oyuncunun hakimiyetindeki bir disk o oyuncunun bir parçası kabul edilir. Disk hakimiyeti aynı zamanda diske hakim olan oyuncunun takımında kabul edilir.

Playing Field/Oyun alanı: Orta bölge ve sayı bölgelerinin tamamını kapsayan alan

Pull: Oyun, devre ve sayı başlarında bir takım tarafında diğer takıma doğru yapılan başlama atışı.

Receivers/Tutucu: Atıcı haricindeki tüm hücum oyuncuları.

Self check/Kendi kendine denetim: Diskin denetim/check edilmesi gerektiğinde, yakın mesafede bir savunma oyuncusunun olmaması durumunda diskin yere temas ettirilmesi.

Stoppage of play/Oyunun duraksaması: Faul, ihlal, tartışma, mola sonucu oluşan durum. Disk oyuna devam kuralları uygulanmadığı sürece bu bölümde rol almaz.

Throw/Atış: Diskin atış hareketi sonucu veya yanlışlıkla elden çıkıp uçması, disk ile atıcının disk temasının kesilmesi. Pas, atışla eş anlamdadır.

Thrower/Atıcı: Disk hakimiyeti olan hücum oyuncusu veya disk hakimiyeti kaybedilmeden önce diski atmış olan oyuncu.

Throwing motion/Atış hareketi: Sonucunda atışla sonuçlanan atıcının diski atmak için yaptığı ve atış esnasında diske momentum kuvveti kazandırdığı hareket. Pivot ve wind-up(kandırma) atışın bir parçası değildir.

Turnover: Disk hakimiyetinin diğer takıma geçmesi ile sonuçlanan olay.

Where the disc stops/Diskin durduğu yer: Diskin yakalandığı, kayarak veya yuvarlanarak son geldiği ve kaldığı yer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.